Такси за пререгистриране на имот при покупко/продажба.

Такси за пререгистриране  на имот при покупка/продажба.

Всички данъци, необходими за пререгистриране на недвижими имоти в собственост, се заплащат при нотариуса в деня на подписване на нотариалния акт, в брой и в българска валута.

Таксите за пререгистриране на имота включват:
Държавна такса вписване - 0,1%
Местен данък (в зависимост от местоположението 2,5 - 3,5%)
Такса на адвокат (писане на нотариален акт, регистрация в регистъра на Булстат, кадастрална и данъчна служба) - 700 лева
Декларацията в услугата електроразпределение, водоснабдяване и канализация - 200 лева, от които 100 лева остават за сметка на собственика във водоснабдителната услуга като депозит.
Преводачески услуги - 100 лева
Нотариална такса - (заверено копие - 12 лева, фиксирана такса +% от сумата над заверения материален интерес; те са различни, вижте таблицата как да се изчисли) + 20% ДДС от получената сума или умножете по 1,2

Удостоверен материален интерес Нотариальна такса
До 100 лв. включително 30 лев
101 - 1000 лв. 30+1,5% от сумата над 100 лв.
1001 - 10000 лв. 43,50+1,3% от сумата над 1000 лв.
10001 - 50000 лв. 160,50+0,8% от сумата над 10000 лв.
50001 - 100000 лв. 480,50+0,5% от сумата над 50000 лв.
100001 - 500000 лв. 730,50+0,2% от сумата над 100000 лв.
Над 500000 лв. 1530,50+0,1% от сумата над 500000 лв.

ВАЖНО !!! Общата сума за перерегистрация на имот в собственост се изчислява от стойността на имота или данъчната оценка. Като основа за изчисляване  се взема по голяма сума. Какво означава това?

При покупка на недвижими имоти от строителя (нова сграда) данъчната оценка в много случаи е по-ниска от реалната стойност, приблизително 30-40%. В този случай таксата за пререгистриране на имот ще зависи от размера на покупката, който ще бъде посочен в нотариалния акт.
При закупуване на вторичен имот данъчната оценка не винаги е, но в някои случаи надвишава реалната стойност, в този случай таксата за пререгистриране на имот ще зависи от данъчната оценка. Изчислението винаги се основава на по-голямата от двете суми. Това трябва да се вземе в предвид от тези, които обмислят да купуват горещи оферти на ниски цени.

След получаване на нотариалния акт се извършва регистрация: в регистъра на Булстат - до 7 дни след получаване на нотариалния акт, в Данъчната служба - в рамките на 2 месеца след получаване на Булстат, кадастрални и геодезически услуги - няма ограничение във времето. Тогава се подава декларация до EBH - услугата за разпределение на електроенергия и ВиК - водоснабдяване и канализация. Регистрацията в тези услуги е включена в раздела за таксите, като такса за адвокат, който от ваше име ще извърши цялата процедура за регистрация на тези услуги.