Списък с документи за купувача

Необходими документи от страна на купувача ЛИЧНО ПРИСЪСТВИЕ:

1.Паспорт
2.Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25,ал.8 от ЗННД,
3.Декларация за произход на средства по чл.66,ал. от ЗМИП,
4.Декларация  за мерките срещу пране на пари по  чл.42,ал.2 от ЗМИП
5.Регламент на ЕС
Регламентът на ЕС се подписва само от граждани на Украина и Русия

-Декларации  се подписват на място при нотариуса.
-Декларации се подготвят от адвокат на компанията ЛидерБГ.


Необходими документи от страна на купувача чрез УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ:

1.Пълномощното.
Пълномощник може да бъде (роднина или познат, независим адвокат, адвокат на компанията ЛидерБГ, управител на компанията ЛидерБГ)
2.Копие от международен паспорт на купувача.
3.Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25,ал.8
4.Декларация за произход на средства по чл.66,ал.2
5.Декларация  за мерките срещу пране на пари по  чл.42,ал.2
6.Регламент на ЕС
Регламентът на ЕС се подписва само от граждани на Украина и Русия

-Пълномощно и Декларации се подготвят от адвокат на компанията ЛидерБГ.
-Купувачът ги заверява в българското консулство или нотариус по местоживеене и ги изпраща с куриер до България.
-За българското консулство документите се изготвят на български език.
-За заверка от нотариус по местоживеене се изготвят документи на съответния официален език. След подписване на документите се прави лицензион превод на български език.
-Фирма "ЛидерБГ" предоставя услугите на лицензион преводач.

Важно! Подписването на документи при нотариус по местоживеене предполага допълнителни разходи за лицензион превод на текста на документите от български на съответния официален език и обратен превод на български език.